Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2010           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Veržej           
Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu naselja Veržej (Uradni list SRS, št. 42/88 in Uradni list RS, št. 50/97)           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2009           
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Veržej           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 2155/3, k.o. Veržej           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 2/16, k.o. Bunčani           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Veržej           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2008           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Veržej           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »medobčinski inšpektorat in redarstvo«           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor