Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2011           
Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju januar–marec 2011           
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Veržej           
Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana Občine Veržej           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o rebalansu Proračuna Občine Veržej za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2010           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Veržej           
Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Veržej           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Veržej           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Veržej           
Popravek Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Bunčani           
Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Veržej na nepremičninah           
Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2009           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010           
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej v letu 2010           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor