Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju januar–marec 2013           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2013           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Veržej           
Sprememba Statuta Občine Veržej           
Popravek Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud študentov v Občini Veržej           
Popravek Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud študentov v Občini Veržej           
Odlok o razveljavitvi Odloka o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki           
Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej           
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej           
Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud študentom v Občini Veržej           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2012           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej           
Odlok o priključitvi obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje v naselju Banovci in Bunčani           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer           
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej           
Odlok o občinskih cestah v Občini Veržej           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Veržej           
Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor