Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju januar - marec 2014           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2013           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Veržej           
Tehnični pravilnik o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Veržej           
Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Veržej           
Sprememba Sklepa o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Veržej           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o zaključnem računu Občine Veržej           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2013           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor