Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Veržej           
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Veržej           
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2016           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Veržej           
Statut Občine Veržej           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Veržej           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Veržej           
Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2015           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2016           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Veržej           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor