Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 - prva obravnava           
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju            
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencije stroškov najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2017           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017           
Predlog Sklepa o potrditvi cene čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017           
Predlog Statuta Občine Lovrenc na Pohorju - uradno prečiščeno besedilo           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 - 3. rebalans - skrajšan postopek           
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Lovrenc na Pohorju - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 (2. rebalans)           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 - rebalans I - skrajšan postopek           
Predlog Letnega programa športa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016           
Predlog Sklepa o določitvi cene programov vrtca           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2016           
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016           
Predlog spremembe Pravilnika Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za obdobje 2015 - 2020           
Predlog Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o turistični taksi na območju Občine Lovrenc na Pohorju - druga obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor