Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi cen programov vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju           
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor - skrajšani postopek           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (uradno prečiščeno besedilo)           
Predlog Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (uradno prečiščeno besedilo)           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju – hitri postopek           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 (2. rebalans) - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Lovrenc na Pohorju - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor - skrajšani postopek           
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju - druga obravnava           
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Lovrenc na Pohorju - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 (1. rebalans)           
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 - hitri postopek           
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Lovrenc na Pohorju - prva obravnava           
Predlog Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2017 - hitri postopek           
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017           
Predlog Sklepa o določitvi višine cene omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje komunalne odpadne vode v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor