Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Tolmin v obdobju januar - marec 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah             
Odlok o plakatiranju V Občini Tolmin           
Odlok o spremembah in dopolnitva odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2008           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin           
Odlok o turistični taksi v občini Tolmin           
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Tolmin           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovne cone Poljubinj II           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tolminski muzej           
Sklep o pripravi prostorskega načrta občine Tolmin           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Tolmin za leto 2007           
Sklep o urbanistično tehničnih smernicah PC Poljubin II           
Sklep o podelitvi priznanj in nagrad občine Tolmin za leto 2008           
Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2008           
Sklep o imenovanju predstavnikov v svet Tolminskega muzeja           
Sklep o imenovanju kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor