Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 1999           
Odlok o uvedbi novih imen za območja oziroma ulice v naselju Prevalje           
Sklep o odvzemu javnega dobra           
Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Prevalje           
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 1999           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje           
Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Prevalje           
Poslovnik Občinskega sveta občine Prevalje           
Sporazum o premoženjski delitveni bilanci           
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe v letu 1999           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Statut občine Prevalje           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prevalje           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 1999           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor