Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana Občine Prevalje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2003           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Prevalje           
Odlok o lokacijskem načrtu krožišča “Pred mostom/Fara“ na Prevaljah           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem           
Odlok o javnem glasilu Občine Prevalje           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Prevalje           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2002           
Odlok o spremembi odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Prevalje           
Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Prevalje           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje           
Sklep o odvzetju javnega dobra           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta krožišča “Pred mostom/Fara“ na Prevaljah           
Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti           
Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje           
Programsko zasnovo za ureditveni načrt Lahovnik           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor