Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2006           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Programske zasnove za Občinski lokacijski načrt »Račel-Log«           
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti«           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2005           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Breznica in k.o. Prevalje           
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta "STUDENCI" – območje stanovanjske gradnje           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta "Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti"(v nadaljevanju: OLN),            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2004           
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu »ZMES-odlagališče nenevarnih odpadkov koroške regije (KONOKR)«           
Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2005           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor