Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča  v Občini Prevalje           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Sklep o začasnem financiranju občine Prevalje v letu 2007           
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Holmec           
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Leše           
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Šentanel           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Prevalje           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Prevalje           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2006            
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v JVVZ Vrtec Prevalje           
Popravek Statuta občine Prevalje           
Poslovnik občinskega sveta Občine Prevalje           
Statut občine Prevalje           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje           
Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje           
Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta “Studenci”           
Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Studenci – območje stanovanjske gradnje«           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2005           
Odlok o lokacijskem načrtu »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti«,            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor