Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Prevalje v obdobju januar – marec 2008           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskega davka od premoženja v Občini Prevalje           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Odlok o občinskih taksah v Občini Prevalje           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Prevalje           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2007 - 2013           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2007           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Račel–Log_območje F«           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »športno turistični park Janče Na suhem vrhu pri Prevaljah«           
Sklep o ugotovitvi stanja in nadaljevanju priprave pogojnega lokacijskega načrta »Lahovnikovo–območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Sklep o razglasitvi Kovačije Rebernik za kulturni spomenik tehniške dediščine Občine Prevalje, parc. št. 613/1, k.o. Farna vas           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2007           
Popravek odloka o dodeljevanju socialne pomoči v občini Prevalje           
Prekinitev postopka priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek–Dolga brda           
Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor