Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Predlog Sklepa o dvigu cen najemnin v Občini Prevalje           
Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun občinskega davka od premoženja v Občini Prevalje           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2007           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2007           
Predlog dopolnitve letnega programa nabav stvarnega premoženja           
Predlog Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2007-2013 - skrajšani postopek           
Premoženjska bilanca Občine Prevalje na dan 31.12.2006           
Predlog Pravilnika o o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog letnega programa športa Občine Prevalje za leto 2007           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2006 - skrajšani postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor