Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje           
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskega davka od premoženja v Občini Prevalje           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje           
Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2009           
Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju Glavarstvo/Zagrad           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log, območje F           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta "Brančurnikov dol" - območje trgovskih dejavnosti”           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2008           
Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Prevalje           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Prevalje           
Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor