Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Skelp o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskega davka od premoženja v Občini Prevalje           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2010           
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v obdobju januar – marec 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje           
Sklep o prenehanju postopka priprave pogojnega lokacijskega načrta "Lahovnikovo – območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)"           
Sklep o ukinitvi statisa javnega dobra II           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2009           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - Medobčinski inšpektorat Koroške           
Popravek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Leš – Ulica »Stara bolnica«           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in vzpostavitvi statusa lastninske pravice za občino Prevalje           
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje ZAZIDAVE LEŠE - SPOMENIK           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Leš – Ulica »Stara bolnica«           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor