Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2008 - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v osnovno šolo Prevalje, enoto Vrtec Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja »Račel Log, Območje "F" - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - Medobčinski inšpektorat Koroške           
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Prevalje - prva obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor