Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2011           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v obdobju januar – marec 2011           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju izredne denarne pomoči v Občini Prevalje           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2010           
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Leše           
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Holmec           
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Šentanel           
Sklep o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta občine Prevalje           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Prevalje           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Prevalje           
Pravilnik o subvencioniranju mesečnih dijaških vozovnic za dijake iz Občine Prevalje           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2010           
Odlok o spremembi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta Vrtec Prevalje in ureditev športnega igrišča           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje - območje »B« PZ Račel - Log«           
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskega davka od premoženja v Občini Prevalje           
Odlok o priznanjih in nagradi Občine Prevalje           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje – območje »B« PZ Račel - Log (vulgo Toplice,v nadaljnjem besedilu: »CČN«)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor