Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskega davka od premoženja v občini Prevalje           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2011           
Sklep o začasnem financiranju občine Prevalje v obdobju januar – marec 2012           
Sklep o načinu pridobivanja stvarnih pravic za potrebe izgradnje oziroma rekonstrukcije javnih cest, javnih poti in druge komunalne infrastrukture v občini Prevalje           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2012           
Sklep o spremembah sklepa o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v občini Prevalje           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave LEŠE – NOVE BAJTE           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna           
Popravek           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KOCEROD, družbe za ravnanje z odpadki, d. o. o.           
Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju občine Prevalje           
Sklep            
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga Brda ( v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN)           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2011           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2011           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor