Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Prevalje v obdobju januar – marec 2013           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Odlok o ustanovitvi in organizaciji organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE«           
Sklep o spremembah sklepa o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v občini Prevalje           
Sklep o spremembah Sklepa o načinu pridobivanja stvarnih pravic za potrebe izgradnje oziroma rekonstrukcije javnih cest, javnih poti in druge komunalne infrastrukture v občini Prevalje           
Sklep o vrednosti točke za izračun občinskega davka od premoženja v občini Prevalje           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zaščiti zajetih vodnih virov v Občini Prevalje           
Sklep o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Koroški pokrajinski muzej           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave Malinek – Dolga brda           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Poljana           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dolga Brda           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave Črnec           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje obrtne cone Lahovnikovo           
Odlok o občinskih cestah v Občini Prevalje           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor