Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o spremembah Sklepa o načinu pridobivanja stvarnih pravic za potrebe izgradnje oziroma rekonstrukcije javnih cest, javnih poti in druge komunalne infrastrukture v Občini Prevalje           
Sklep o spremembah Sklepa o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v obdobju januar - marec 2014           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Prevalje           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2014           
Odlok o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij v občini Prevalje, na katerih se opravlja gostinska dejavnost           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja goloba Prevalje           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Prevalje           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za "Centralno čistilno napravo Občine Prevalje - območje B, PZ Račel Log"           
Sklep o ustanovitvi skupnega organa za izvrševnaje ustanoviteljskih            
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log d.o.o.           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Farna vas           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave Črnec           
Odlok o razveljavitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje obrtne cone Lahkovnikovo           
Odlok o plakatiranju v Občini Prevalje           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2013           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Stražišče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor