Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o razveljavitvi Odloka o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2015           
Sklep o spremembah Sklepa o načinu pridobivanja stvarnih pravic za potrebe izgradnje oziroma rekonstrukcije javnih cest, javnih poti in druge infrastrukture v Občini Prevalje           
Sklep o spremembah Sklepa o povprečni gradbeni ceni in o osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v obdobju januar - marec 2015            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Prevalje           
Poročilo o izidu volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Leše           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Prevalje           
Poročilo o izidu volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Šentanel           
Poročilo o izidu volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Holmec           
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Prevalje           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Farna vas           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javni kanalizaciji v Občini Prevalje           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Jamnica           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o odpoklicu in imenovanju nove članice Občinske volilne komisije Občine Prevalje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor