Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Obvezna razlaga Odloka o prostorskem načrtu Občine Prevalje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zaselka Pri postaji           
Statut Občine Prevalje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v obdobju januar – marec 2016           
Sklep o določitvi najemnin           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, enoti Vrtec Prevalje           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2016           
Odlok o območju predkupne pravice občine prevalje           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2015 - 2020           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2015           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Prevalje           
Sklep o razveljavitvi Sklepa o določitvi načina razveljavitve Odloka o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije (Ur. l. RS, št. 38/2006), št. 3500-0002-1/2008-10, z dne 18.12.2014, objavljen v UGSO št. 56/2014           
Preklic Sklepa o razveljavitvi Odloka o lokacijskem načrtu za odlagališče nevarnih odpadkov Koroške regije           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Suhi vrh           
Sklep o razveljavitvi Odloka o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov           
Odlok o spremembah Odloka o Proračunu Občine Prevalje za leto 2015           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Prevalje           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Meodobčinska uprava Mežiške doline«           
Pravilnik o sredstvih sveniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Prevalje           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor