Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje - prva obravnava            
Predlog Sklepa o določitvi najemnin           
Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o načinu pridobivanja stvarnih pravic za potrebe izgradnje oziroma rekonstrukcije javnih cest, javnih poti in druge komunalne infrastrukture v Občini Prevalje           
Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zaselka Pri postaji - skrajšan postopek           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Prevalje - II. obravnava           
Predlog Statuta Občine Prevalje - II. obravnava           
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Prevalje - I. obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje            
Predlog Odloka o območju predkupne pravice v Občini Prevalje - skrajšan postopek           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2015 - 2020           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2015           
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Prevalje (OPN) - hitri postopek           
Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa št. 3500-0002/2008-10, z dne 30.4.2014           
Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o določitvi načina razveljavitve Odloka o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije (Ur.l.RS, št. 38/2006), št. 3500-0002-1/2008-10, z dne 18.12.2014           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Prevalje - I. obravnava           
Predlog Statuta Občine Prevalje - I. obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2015           
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Prevalje (OPN) - hitri postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor