Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Prevalje d.o.o.           
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v obdobju januar – marec 2017           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2017           
Sklep o določitvi najemnin           
Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Prevalje           
Ugotovitveni sklep            
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2016           
Spremembe Poslovnika občinskega sveta           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2016           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje           
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje za leto 2016           
Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2015           
Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko s številko sheme pomoči           
Sklep o določitvi višine finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2016           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prevalje za leto 2016           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2015 - 2020           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Prevalje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor