Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi najemnin v Občini Prevalje           
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Prevalje, d.o.o.           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2016 (Rebalans II.)           
Predlog Sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Prevalje           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej – skrajšan postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje - druga obravnava            
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Prevalje za leto 2015           
Predlog Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2016           
Predlog Sklepa o določitvi višine finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2016            
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Prevalje za leto 2016           
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Prevalje - II. obravnava           
Predlog Izvedbenega načrta kulture Občine Prevalje za leto 2016           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje            
Predlog Letnega programa športa Občine Prevalje za leto 2016           
Predlog Pravilnika o o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2015 - 2020            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor