Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v obdobju januar – marec 2019           
Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta, izvoljenih na lokalnih volitvah dne 18.11.2018           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Prevalje           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Prevalje           
Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevne skupnosti Šentanel           
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Holmec           
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Leše           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Prevalje za volilno leto 2018           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Sklep o ukintvi statusa javnega dobra           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Prevalje           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018           
Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »centralno čistilno napravo Občine Prevalje – območje B, PZ Račel Log«           
Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2017           
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ŠE-42 IG – 2. faza           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi najemnin za leto 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log , območje F«           
Sklep 27/4           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor