Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Prevalje za volilno leto 2018           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018 – rebalans 2           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Prevalje – prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018           
Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ravne na Koroškem in Občini Prevalje - I. obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Prevalje za leto 2017           
Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občin Ravne na Koroškem in Prevalje - I. obravnava           
Predlog Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log, območje F« – I. obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi višine finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2018           
Predlog Letnega programa športa Občine Prevalje za leto 2018           
Predlog Sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Prevalje - 2. obravnava           
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Prevalje za leto 2018           
Predlog Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018           
Predlog Odloka o določitvi območij v Občini Prevalje za prodajo zunaj prodajaln - prva obravnava           
Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje - prva obravnava           
Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v OŠ Prevalje, Enoto Vrtec Prevalje           
Predlog Izvedbenega načrta kulture Občine Prevalje za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor