Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2019           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PR 15 CU – 1. faza           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2019           
Sklep o ukinitvi javnega dobra 5/10           
Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Prevalje           
Sklep o določitvi najemnin           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2019           
Zaključni račun proračuna občine Prevalje za leto 2018           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PR 54 CU           
Sklep o določitvi višine finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2019           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prevalje           
Sklep o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PR63 CU           
Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2019           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor