Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PR 15 CU, 1.faza - druga obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd« - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2019 - Rebalans II            
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje - prva obravnava           
Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PR15 CU, 1.faza - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd« - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2019 - Rebalans I            
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije - prva obravnava            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej – I. obravnava           
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Prevalje – skrajšan postopek           
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Prevalje – II. obravnava           
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Prevalje za leto 2018           
Predlog Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2019           
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PR 63 CU – prva obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor