Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kidričevo           
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998            
Razpis drugega kroga volitev za župana           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kidričevo           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo           
Plakatna mesta za redne lokalne volitve članov občinskega sveta in župana           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno polje           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 1997           
Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Odlok o občinskem prazniku           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kidričevo           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor