Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2000           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 1999           
Sklep o seznanitvi z osnutkom lokacijskega načrta           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kidričevo            
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo           
Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico Pragersko           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o območjih in delu krajevnih odborov           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo           
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Kidričevo           
Odlok o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Kidričevo           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Statut Občine Kidričevo           
Poslovnik Občinskega sveta občine Kidričevo           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Kidričevo           
Sklep o ustanovitvi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor