Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2000           
Sklep o ustanovitvi odbora za vodenje projekta izgradnje Osnovne šole Cirkovce           
Sklep o razpisu referenduma o vprašanjih iz pristojnosti občine o postavitvi objekta termične obdelave trdih odpadkov           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o območjih in delu krajevnih odborov           
Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Odlok o priznanjih Občine Kidričevo           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Kidričevo           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 1999           
Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo           
Sklep o ustanovitvi komisije za priznanja in odlikovanja           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 2000           
Sklep o prenosu lastnine v javno dobro in sofinanciranje izvajanja del na tako preneseni lastnini           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno polje           
Sklep o ustanovitvi komisije za vloge in pritožbe           
Odlok o javnem redu in miru           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor