Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kidričevo           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kidričevo           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2000           
Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Kidričevo           
Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo            
Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči občankam in občanom Občine Kidričevo           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kidričevo           
Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001           
Sklep o določitvi cene odvoza in deponiranje komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.           
Poročilo o izidu svetovalnega referenduma o postavitvi objekta termične obdelave trdih odpadkov iz naselij za SV Slovenijo in deponiranje preostankov odpadkov po sežigu na območju Občine Kidričevo           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 2001           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor