Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kidričevo           
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah           
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah           
Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Kidričevo           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi           
Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo           
Sklep o neodplačnem prenosu nepremičnin Občine Kidričevo na Republiko Slovenijo, zaradi gradnje glavne ceste Slovenska Bistrica–Hajdina, obvoznica Pragersko           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kidričevo           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2002           
Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo           
Sklep o izvajanju lokalne javne službe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kidričevo           
Sklep o izvajanju lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kidričevo           
Odlok o prenehanju veljave odloka o varovalnem gozdu v okolici Tovarne glinice in aluminija ‘’Boris Kidrič” Kidričevo           
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo           
Sklep o ceni prispevka pred priključitvijo na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Kidričevo           
Pravilnik o financiranju športa v Občini Kidričevo           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2002           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor