Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2003           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo           
Odlok o ustanovitvi javnega glasila Ravno polje           
Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Kidričevo           
Sklep o višini najemnine za šotor           
Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Kidričevo           
Sklep o določitvi programske zasnove glasila »Ravno polje«           
Pravilnik o finančnih intervencijah ter pridobivanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva           
Odlok o predkupni pravici Občine Kidričevo           
Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v Občini Kidričevo ter o podeljevanju nagrad za inovacije            
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2003           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Kidričevo           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003           
Sklep o povišanju cen programov vrtca v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor