Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o višini avtorskih honorarjev v glasilu Ravno polje           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Kidričevo           
Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki           
Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2004           
Pravilnik o sofinanciranju košnje nogometnih igrišč v Občini Kidričevo           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2003           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990, za območje Občine Kidričevo, dopolnjenih v letu 2001           
Program priprave lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P 16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)           
Pravilnik o sofinanciranju letovanja otrok iz Občine Kidričevo           
Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah ter pridobivanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Kidričevo           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2004           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v Občini Kidričevo ter o podeljevanju nagrad za inovacije           
Poslovnik Občinskega sveta občine Kidričevo           
Statut Občine Kidričevo           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj           
Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor