Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb od 1.1.2006 do 31.3.2006           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2005           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja P16-S4 Njiverce I (sever)           
Pravilnik o sofinanciranju letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo           
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Kidričevo           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo v letu 2006            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo v letu 2006            
Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov           
Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Kidričevo           
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Kidričevo           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj           
Odlok o lokacijskem načrtu za vzhodni del poselitvenega območja Njivarice P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje P15-K1 Centralna čistilna naprava - CČN Apače           
Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Kidričevo           
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja P15-P1 Gramoznica            
Sprememba Statuta Občine Kidričevo           
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja P16-S4 Njiverce – stanovanjska pozidava in manjši športni park           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor