Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo v letu 2009           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo v letu 2009           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kidričevo v obdobju januar - marec 2009           
Sklep o imenovanju podžupanov Občine Kidričevo           
Obvezna razlaga 2. odstavka 16. člena in 3. alineje 41. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj – v obsegu, ki velja za območje Občine Kidričevo, kot Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2006)           
Spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu občine Kidričevo za leto 2008           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkovce           
Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov otrokom s posebnimi potrebami           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj           
Pravilnik o sprejemu otrokl v vrtec           
Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2008           
Odlok o zaključnem računu Občine Kidričevo za leto 2007           
Odlok o koncesiji storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Kidričevo           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo           
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kidričevo           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2008           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo v letu 2008           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor