Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo v letu 2010           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo v letu 2010           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kidričevo v obdobju januar – marec 2010           
Sklep o plačilu pogrebnih govorov v občini Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Cirkovce            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo           
Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2009           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 2007           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Kidričevo, med glavno cesto G1-2/737 Šikole - Hajdina in regionalno cesto R2-432/1285 Majšperk-Kidričevo (zahodna obvoznica Kidričevo)            
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 2007           
Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kidričevo           
Odlok o zaključnem računu Občine Kidričevo za leto 2008           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16-S4 Njiverce I (sever)            
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor