Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Kidričevo            
Sklep o ustanovitvi komisije za priznanja in odlikovanja v Občini Kidričevo           
Sklep o ustanovitvi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo v letu 2011           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo v letu 2011           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kidričevo v obdobju januar – marec 2011           
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah           
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah - 2 krog           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Kidričevo           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Kidričevo, med glavno cesto G1-2/737 Šikole – Hajdina in regionalno cesto R2-432/1285 Majšperk – Kidričevo (zahodna obvoznica Kidričevo)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območja urejanja P15-P1/1 Gramoznica Pleterje - širitev           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kidričevo           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kidričevo           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P16 – S4 Njiverce I (sever)           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Kidričevo            
Sklep o potrditvi Novelacije 1 občinskega programa varnosti občine Kidričevo           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti občine Kidričevo v letu 2009           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kidričevo           
Odlok o plakatiranju v Občini Kidričevo           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kidričevo           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor