Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o sofinanciranju letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo v letu 2012           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo v letu 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v občini Kidričevo           
Odlok o urejanju javne razsvetljave v občini Kidričevo (neuradno prečiščeno besedilo)           
Sklep o začetku priprave medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina - ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce - ob avtocestnem priključku            
Odlok o proračunu občine Kidričevo za leto 2012           
Sklep o začetku priprave medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina - ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce - ob avtocestnem priključku            
Odlok o rebalansu proračuna občine Kidričevo za leto 2011           
Odlok o tržnem redu tržnice v občini Kidričevo           
Sklep o izvajanju prostorsko izvedbenega akta           
Sklep o določitvi upravljavca stvarnega premoženja v lasti občine Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Kidričevo           
Sklep o sprejemu cenika in načinu oddajanja dvoran v Občini Kidričevo           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Kidričevo           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti občine Kidričevo v letu 2010            
Spremembe Statuta občine Kidričevo           
Spremembe Poslovnika občine Kidričevo           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor