Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep            
Odlok o proračunu občine Kidričevo za leto 2013           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2013           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2013           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kidričevo za leto 2012           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora P15-P1 Gramoznica Pleterje           
Sklep           
Sklep           
Sklep            
Sklep           
Sklep           
Sklep           
Sklep           
Sklep           
Sklep           
Sklep           
Sklep           
Sklep           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo            
Sklep           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor