Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju podžupanov Občine Kidričevo           
Sklep o potrditvi subvencioniranja stroškov omrežnine za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti v Občini Kidričevo           
Sklep o ustanovitvi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo           
Sklep o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Kidričevo           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2015           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2015           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kidričevo v obdobju januar - marec 2015           
Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Kidričevo za leto 2014           
Poročilo o izidu volitev za župana in člane občinskega sveta Občine Kidričevo           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2014           
Odlok o imenovanju ulic v naselju njiverce           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Kidričevo           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Kidričevo           
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Kidričevo v letu 2013           
Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo           
Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo           
Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo II           
Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo           
Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2013           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor