Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kidričevo           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2017           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2017           
Statut Občine Kidričevo           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2016           
Odlok o Proračunu Občine Kidričevo za leto 2017           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora ST20, CI10 in CI11 Gramoznica Pleterje (črpanje gramoza - zahodni del)           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje            
Sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi upravljavca stvarnega premoženja v lasti Občine Kidričevo           
Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Kidričevo           
Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2016           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve            
Sklep o opredelitvi javnega interesa za nepremičnine           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo za programsko obdobje 2016 - 2020           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo - spremembe št. 1 (ID OPN - SP1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor