Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kidričevo v obdobju januar - marec 2019           
Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta Občine Kidričevo           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2019           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2019           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Cirkovce           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Kidričevo           
Obvezna razlaga prvega odstavka 28. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P16 – S4 Njiverce I (sever)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2018           
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo           
Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Kidričevo           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Kidričevo           
Sklep o potrditvi ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Kidričevo v letu 2017            
Sklep o brezplačni uporabi poslovnega prostora           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Kidričevo           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kidričevo            
Pravilnik o žepninah v Občini Kidričevo           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor