Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak v 3. volilni enoti           
Odlok o pomožnih objektih v Občini Cerkvenjak           
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Cerkvenjak           
Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak           
Odlok o grbu in zastavi Občine Cerkvenjak           
Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 1999           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerkvenjak           
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo           
Odlok o občinskem prazniku           
Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev           
Razpis nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak v 3. volilni enoti           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkvenjak           
Poslovnik Občinskega sveta občine Cerkvenjak           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Statut Občine Cerkvenjak           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor