Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Zrnje           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Občine Cerkvenjak           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak           
Sklep o podelitvi priznanj Občine Cerkvenjak v letu 2000           
Sklep o opredelitvi objektov javne športne infrastrukture na območju Občine Cerkvenjak           
Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Cerkvenjak           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkvenjak           
Odlok o priznanjih Občine Cerkvenjak           
Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod ugodnimi pogoji za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Cerkvenjak           
Odlok o zaključnem računu Občine Cerkvenjak za leto 1999           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o varovanju virov pitne vode           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 1999           
Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2000           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor