Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo           
Sklep o določitvi cene programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Cerkvenjak           
Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2002           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2001           
Pravilnik o pridobivanju in dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva, turizma in kmetijstva v Občini Cerkvenjak           
Sklep o prispevku za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v Občini Cerkvenjak           
Sklep o združevanju sredstev za izgradnjo transformatorskih postaj           
Sklep o soglasju k sklepu Občinskega sveta občine Sv. Andraž o priključitvi podružnične OŠ Vitomarci k OŠ Cerkvenjak kot matični šoli           
Sklep o prispevku za prvo priključitev na javno vodooskrbno omrežje ali rekonstrukcijo omrežja v Občini Cerkvenjak           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerkvenjak           
Sklep o določitvi najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Cerkvenjak           
Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Cerkvenjak           
Sklep o soglasju k predlogu cene vode v javnem vodovodnem sistemu na območju Občine Cerkvenjak           
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Cerkvenjak           
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Cerkvenjak           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Cerkvenjak           
Sklep o obveznem spomladanskem popravilu krajevnih in drugih cest na območju Občine Cerkvenjak           
Sprememba poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerkvenjak           
Sprememba statuta Občine Cerkvenjak           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor