Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2003           
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Cerkvenjak           
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Cerkvenjak           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Cerkvenjak           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak–Sv. Andraž           
Sklep o prodaji poslovnega prostora           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za območje Občine Cerkvenjak -spremembe in dopolnitve v letu 2002           
Sklep o zamenjavi stavbnih zemljišč           
Sklep o obveznem spomladanskem popravilu krajevnih in drugih cest na območju Občine Cerkvenjak           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2002           
Pravila za volitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkvenjak           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkvenjak           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor